Zaświadczenie generuje się automatycznie zaraz po zdaniu testu końcowego.
Jest ono dostępne do pobrania na koncie profilowym kursanta. Zaświadczenie jest w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej.
Na życzenie kursanta przesyłamy wersję papierową za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie ma ważności, preferowane jest jednak powtarzanie go co 2 lata aby uaktualnić i przypomnieć wiedzę.

 


Pierwsza pomoc

Anna Sołtys
Koordynator ds. szkoleń, opiekun klienta
Tel:500501475
Email: a.soltys@luxcontrol.com.pl