Bezpieczeństwo pracowników to priorytet dla każdej firmy, dlatego dobrze wyposażona apteczka jest nieodłącznym elementem każdego miejsca pracy. Posiadanie odpowiednich środków i sprzętu może zdecydować o skuteczności udzielanej pomocy w przypadku nagłych wypadków lub zachorowań. Oto lista niezbędnych rzeczy, które powinny się w niej znaleźć:

Materiały Opatrunkowe i Środki Higieniczne:

Plastry i Bandaże: Do opatrywania ran, skaleczeń i otarć.
Sterylne Gaziki: Do ochrony ran i absorpcji płynów.
Alkohol, Woda Utleniona, Iodyna: Do dezynfekcji ran i otarć.
Rękawiczki Jednorazowe: Zapewniają higienę podczas udzielania pierwszej pomocy.

Narzędzia i Akcesoria:

Nożyczki do Opatrunków: Do cięcia bandaży i gazy.
Termometr: Do pomiaru temperatury ciała w przypadku podejrzenia gorączki.
Lampka Przeciwbólowa: W celu zbadania obszaru urazu.

Sprzęt Ratunkowy:

Maska do Sztucznego Oddychania: W przypadku zatrzymania oddechu.
Zestaw do Reanimacji: W przypadku nagłego zatrzymania krążenia.
Zestaw do Immobilizacji Kończyn: W przypadku podejrzenia złamania lub skręcenia.

Inne:

Plakat z Instrukcjami Pierwszej Pomocy: Pomocne w szybkiej orientacji w przypadku nagłych wypadków.
Lista Numerów Alarmowych: Numer do pogotowia ratunkowego, policji i innych służb ratowniczych.

Regularna Aktualizacja:

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać zawartość apteczki i uzupełniać braki. Leki i materiały opatrunkowe mogą tracić swoją skuteczność po upływie czasu, dlatego ważne jest, aby przechowywać je zgodnie z zaleceniami producenta i regularnie kontrolować daty ważności.

Posiadanie kompletnie wyposażonej apteczki w firmie to nie tylko wymóg bezpieczeństwa, ale także przejaw odpowiedzialności za dobro pracowników. W razie nagłych wypadków lub incydentów, apteczka może być kluczowym narzędziem w udzielaniu pierwszej pomocy.

Zachęcam do zapoznania się z naszymi kursami:
 

Oferta Kursów


Pierwsza pomoc

Anna Sołtys
Koordynator ds. szkoleń, opiekun klienta
Tel:500501475
Email: a.soltys@luxcontrol.com.pl